PL EN
Społeczna gospodarka rynkowa i jej współczesne znaczenie : impresje na temat książki H.F. Wünsche Społeczna gospodarka rynkowa Ludwiga Erharda - naukowe podstawy i błędne polityczne interpretacje
 
Więcej
Ukryj
1
Polska Akademia Nauk
 
2
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 
 
Ekonomista 2016;(3):403–420
 
STRESZCZENIE
Wünsche, posiłkując się intelektualnym dorobkiem Erharda, wykazuje, że sile gospodarki sprzyja harmonia między rozwojem gospodarczym a postępem społecznym i ekologicznym. Dowodzi, że kwintesencją ukierunkowania na taką harmonię jest model SGR, z konstytuującymi zasadami wolności gospodarczej i konkurencji, model równowagi, w którym godzone są interesy ekonomiczne i społeczne. Ale aby model ten był w praktyce skuteczny, niezbędne jest pełne respektowania jego konstytuujących, fundamentalnych zasad. Warunkiem sprawności tego modelu i zarazem warunkiem efektywnej polityki gospodarczej jest orientacja na pryncypia, z równoczesnym ich dostosowaniem do ograniczeń wynikających z uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Przy tym wobec dokonujących się głębokich przemian w gospodarce globalnej, koncepcja SGR wymaga dostosowań do tych przemian, tym bardziej że zważywszy na jej genezę, została wykreowana dla warunków gospodarek narodowych. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205