PL EN
Społeczna gospodarka rynkowa i jej współczesne znaczenie : impresje na temat książki H.F. Wünsche Społeczna gospodarka rynkowa Ludwiga Erharda - naukowe podstawy i błędne polityczne interpretacje
 
More details
Hide details
1
Polska Akademia Nauk
 
2
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 
 
Ekonomista 2016;(3):403-420
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top