PL EN
Sebastian Bobowski, Japonia w regionie i regionalizmie Azji Wschodniej w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018, 468 ss.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński
 
 
Ekonomista 2020;(6):921-925
 
STRESZCZENIE
Publikację książki Sebastiana Bobowskiego Japonia w regionie i regionalizmie Azji Wschodniej w XXI wieku można uznać za znaczące wydarzenie z tego względu, że dotyczy tematu, który wydaje się kluczowy na współczesnym etapie międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, mianowicie - rodzącego się regionalizmu w Azji Południowo--Wschodniej, gdzie sąsiadują ze sobą trzy gospodarcze tytany: Chińska Republika Ludowa, Japonia i Republika Korei. Potencjał gospodarczy tej trójki nabiera coraz wyraźniejszego politycznego znaczenia i coraz bardziej zdaje się zagrażać hegemonii Zachodu. Jak się wydaje, z perspektywy europejskiej nie doceniamy tych aspirujących do potęgi krajów ani tego, że tamtejsze ugrupowania regionalne tworzą platformy, które służą zacieśnianiu współpracy między nimi bądź też rywalizacji o przywództwo pomiędzy Chinami i Japonią. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top