PL EN
Podejście ewolucyjne w naukach społecznych, red. Jan Polowczyk, Hubert Witczak, Maciej Błaszak, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2018, 296 ss.
 
 
Więcej
Ukryj
 
Ekonomista 2020;(6):917-920
 
STRESZCZENIE
Z dużym uznaniem przyjęłam ukazanie się pracy zbiorowej pt. Podejście ewolucyjne w naukach społecznych, wydanej przez Wydawnictwo CeDeWu. Nie ma bowiem w literaturze polskiej takiej książki, która prezentowałaby nowy i tak bardzo potrzebny kierunek badań w naukach społecznych. Jej treści mają znaczący walor poznawczy, wzbogacają metodykę badań zjawisk złożonych i wskazują znaczące kierunki tych badań, które uwzględniają zwłaszcza najnowsze osiągnięcia innych nauk społecznych, a szczególnie: psychologii, socjologii i nauk prawnych. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top