PL EN
Sebastian Bobowski, Japonia w regionie i regionalizmie Azji Wschodniej w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018, 468 ss.
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jagielloński
 
 
Ekonomista 2020;(6):921-925
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top