PL EN
Rynek akcji a wzrost gospodarczy - analiza przekrojowa
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 
 
Ekonomista 2015;(6):760-778
 
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy wzajemnej zależności pomiędzy rozwojem rynków kapitałowych i rozwojem realnej sfery gospodarki. Pierwsza część artykułu zawiera obszerny przegląd teoretycznej i empirycznej literatury na ten temat. Druga część przedstawia wyniki empirycznego badania zależności statystycznej między wielkością i dynamiką rynku akcji (mierzoną jego kapitalizacją) a wielkością i dynamiką gospodarki (mierzoną wartością PKB). Analiza została oparta na danych rocznych z okresu 1995-2010, obejmujących 65 krajów. Zarówno analiza przekrojowa wolumenów kapitału akcyjnego i wielkości produkcji, jak i dynamiczna analiza stóp wzrostu obu tych wielkości pokazuje ścisłą korelację między rozwojem rynków kapitałowych a rozwojem gospodarki. Chociaż zależność ta jest z pewnością obustronna, wyniki tego badania dostarczają dodatkowego dowodu na wpływ ewolucji rynków kapitałowych na poziom aktywności gospodarczej i wzrost gospodarczy. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top