PL EN
Polityka pieniężna i walutowa w krajach Ameryki Południowej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
 
Ekonomista 2015;(6):779-803
 
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera obszerne omówienie, klasyfi kację i porównawczą ocenę polityki pieniężnej i walutowej stosowanej przez poszczególne kraje Ameryki Południowej oraz jej stosunku do modelowej polityki rekomendowanej przez międzynarodowe organizacje finansowe i opartej na tradycyjnej teorii ekonomii, ukierunkowanej na osiągnięcie przyjętego celu inflacyjnego, przy zmiennym kursie walutowym i swobodnym przepływie kapitałów. Autor pokazuje, że konkretne standardy monetarne i walutowe stosowane w poszczególnych krajach Ameryki Południowej są bardzo zróżnicowane i zmieniają się wraz z upływem czasu, ale instrumenty i rozwiązania stosowane w tym zakresie wykraczają daleko poza wąsko pojętą strategię celu inflacyjnego, płynnego kursu walutowego i swobodnego przepływu kapitałów. Niektóre odchylenia od tradycyjnego modelu polityki pieniężnej i walutowej były związane z wpływem globalnego kryzysu finansowego, ale najważniejszym czynnikiem leżącym u podstaw niekonwencjonalnych rozwiązań jest dążenie do podtrzymania i przyspieszenia wzrostu krajowej gospodarki i podniesienia poziomu dobrobytu społecznego. Artykuł jest głosem w dyskusji nad stosowalnością różnych systemów monetarnych i standardów walutowych w szczególnej sytuacji krajów rozwijających się. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top