PL EN
Rozwój gospodarczy i bieda
 
Więcej
Ukryj
1
Polska Akademia Nauk
 
 
Ekonomista 2014;(2):153–160
 
STRESZCZENIE
W rozwoju gospodarczym świata obserwuje się rosnące nierówności podziału. Jest to poważne zagrożenie przyszłości. Długofalowe prognozy przewidują stopniowe pogarszanie przeciętnych warunków życia na świecie. Główną przyczyną jest szybki przyrost ludności, który podlega własnym prawom. Drugim czynnikiem jest finansyzacja gospodarki: w relacji między rynkiem a państwem pojawił się trzeci partner, zwany rynkami finansowymi, który skomplikował system, powodując jego wynaturzenie podziałowe i rosnący rozmiar biedy. Ta nowa sytuacja stwarza wyzwanie zarówno dla nauki ekonomii, jak dla polityki gospodarczej. Za podstawowy warunek zapobieżenia pogarszaniu się sytuacji uważa się wielkie porozumienie międzynarodowe, umożliwiające prowadzenie ogólnoświatowej polityki trwałego rozwoju. Warunek ten jest jednak jak dotąd niespełnialny. Można więc przyjąć hipotezę zakładającą rosnące zróżnicowanie położenia różnych krajów i wyodrębnianie się grup o wyraźnie różnych programach rozwojowych. Szczególną uwagę poświęca się średniej wielkości krajom średnio rozwiniętym, które zachowują szansę wysokiego tempa wzrostu i walki z własną polaryzacją, pod warunkiem oparcia w układach integracyjnych (np. Polska w Unii Europejskiej i strefie euro). (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205