PL EN
Rozwój finansowania typu private equity w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Ekonomista 2015;(6):878-891
 
STRESZCZENIE
Artykuł opisuje rozwój finansowania typu private equity w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w ciągu ostatnich 10 lat. W pierwszej części artykułu autorzy omawiają główne determinanty rozwoju rynku PE, takie jak wielkość i dynamika krajowej gospodarki, stopień rozwoju lokalnego rynku kapitałowego, regulacje prawne (zwłaszcza w zakresie inwestycji zagranicznych), system podatkowy i kultura przedsiębiorczości. Druga część opisuje rozwój rynku PE w Polsce i innych krajach EŚW oraz strukturę tego rynku. Polska stała się wiodącym rynkiem PE w EŚW, skupiającym ponad 40% ogólnej wartości transakcji tego typu zawieranych w tym regionie. Fundusze PE stanowią rosnącą część rynku kapitałowego w Polsce, a ich łączna wartość jest także dość znacząca w porównaniu z wartością PKB. Niemniej jednak istnieje nadal wiele miejsca na dalszy wzrost inwestycji dokonywanych w tym segmencie rynku kapitałowego, tym bardziej że gospodarka polska rozwija się dość pomyślenie. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top