PL EN
Retencja ryzyka a ubezpieczenie: analiza zachowań polskich przedsiębiorstw
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
 
Ekonomista 2015;(6):804-829
 
STRESZCZENIE
W artykule opisano wyniki badań empirycznych dotyczących identyfi kacji czynników skłaniających przedsiębiorstwa do zatrzymania ryzyka straty jako techniki zarządzania ryzykiem alternatywnej wobec ubezpieczenia. Empiryczna analiza uwarunkowań wyboru pomiędzy ubezpieczeniem a retencją ryzyka objęła szeroką, reprezentatywną próbę przedsiębiorstw z różnych branż, mających do czynienia z różnymi rodzajami ryzyka, co daje możliwość uogólnienia wniosków. Badanie wykazało, że siła związku między retencją ryzyka a poszczególnymi determinantami strategii zarządzania ryzykiem nie jest zbyt wysoka. Jest to dowodem złożoności wyborów między ubezpieczeniem i zatrzymaniem ryzyka. Na ostateczną decyzję w tej sprawie ma wpływ wiele czynników. Większość przeanalizowanych czynników działała raczej w kierunku zachęcającym do ubezpieczenia i zniechęcającym do retencji ryzyka. Jedynie trzy czynniki były dodatnio skorelowane z tendencją do zachowania ryzyka w przedsiębiorstwie. Były to: większa liczba szkód w przedsiębiorstwie, wyższe zatrudnienie (a więc pośrednio wielkość fi rmy) oraz większa kwota płaconej składki ubezpieczeniowej. Cechy te przekładały się, średnio rzecz biorąc, na wyższy stopień zatrzymania ryzyka w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top