PL EN
Regionalne deflatory PPP w Polsce oraz ich wykorzystanie
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Ekonomista 2015;(1):67-80
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie metodologii obliczania regionalnych deflatorów parytetu siły nabywczej (PPP) oraz omówienie zastosowań tego typu deflatorów w analizach regionalnego zróżnicowania dochodu czy płac. Regionalne zróżnicowanie dochodów to jeden z kluczowych aspektów w dyskusji na temat aktywnej polityki regionalnej - zarówno na poziomie krajowym, jak i w ramach wspólnych polityk Unii Europejskiej. W przypadku Polski to właśnie europejska polityka spójności, mająca na celu redukcję zróżnicowania w poziomie rozwoju różnych regionów, jest źródłem największej pomocy napływającej do naszego kraju. Kluczowym kryterium kwalifikującym poszczególne kraje i regiony do otrzymywania wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych i funduszu spójności UE jest poziom PKB per capita. Jednocześnie regionalny PKB per capita jest głównym wskaźnikiem branym pod uwagę w programowaniu wsparcia dla poszczególnych regionów. Warto zatem zadać sobie pytanie, czy wskaźnik ten jest wyrażany prawidłowo i jaki potencjalny wpływ na wyniki analiz prowadzonych przy jego wykorzystaniu mogłoby mieć uwzględnienie regionalnych deflatorów PPP. Artykuł przedstawia wyniki takich obliczeń dla Polski i omawia najważniejsze wnioski. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top