PL EN
Przewidywanie kierunków zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - podejście zintegrowane
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
 
Ekonomista 2018;(6):664-681
 
STRESZCZENIE
Każda reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) wiąże się z pewnymi konsekwencjami - przede wszystkim dla producentów rolnych, ale również dla całego społeczeństwa. W artykule przedstawiono nowe podejście metodologiczne służące do określenia potencjalnych efektów reform polityki rolnej UE polegające na połączeniu modelu równowagi cząstkowej CAPRI i teorii gier. Istota tego podejścia polega na wyznaczeniu macierzy wypłat gry niekooperacyjnej przy założeniu, że użyteczności graczy, a w konsekwencji macierze wypłat, są wynikiem symulacji modelem CAPRI. Ilustracją jest analiza dwóch scenariuszy zakładanych zmian WPR dotyczących ograniczenia wsparcia wewnętrznego producentów rolnych w ramach I filaru (scenariusz 1) i liberalizacji handlu produktami rolnymi (scenariusz 2). W analizie spodziewanych efektów zaproponowanych scenariuszy uwzględniono zmiany w poziomie dobrobytu różnych grup społeczno-ekonomicznych w UE, a stronami konfliktu były Komisja Europejska i Światowa Organizacja Handlu. Z przedstawionych wariantów gier wynika, że najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia różnych grup interesariuszy jest pozostawienie I filaru i liberalizacja handlu rolnego. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top