PL EN
Przedsiębiorcze państwo?
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 
 
Ekonomista 2014;(2):321-336
 
STRESZCZENIE
Tematem artykułu jest rozwój zarządzania w krajach posocjalistycznej transformacji systemowej. Autor odwołuje się do wyników World Management Survey. Przedstawiona została sekwencja faz rozwoju zarządzania w gospodarkach przechodzących transformację. Szczególnej analizie poddane są zmiany kulturowe towarzyszące temu procesowi. Podstawowe znaczenie przypisywane jest przywództwu transformacyjnemu, jako ważnemu czynnikowi sprawczemu tych zmian. Artykuł zawiera konceptualizację tak rozumianego przywództwa transformacyjnego opartą na prowadzonych przez autora badaniach. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top