PL EN
Problem realistyczności założeń w teorii ekonomii
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Ekonomista 2012;(1):21-40
 
STRESZCZENIE
Wychodząc od szczegółowej analizy charakteru założeń w teorii ekonomii, a następnie szeregując je względem ich istotności w analizowaniu określonych zjawisk, a także odnosząc się do tekstu M. Friedmana z 1953 r., pokazaliśmy, iż sama nierealistyczność założeń nie może być uznana za deficyt aparatu teoretycznego. (...) Pozytywnym efektem toczonej obecnie dyskusji nad stanem ekonomii jest to, iż prowokuje ona do metodologicznych poszukiwań, w tym do analizy problemu realistyczności założeń. Warto tego rodzaju kwestie podejmować , gdyż ich owocem nie będzie jedynie pogłębiona filozoficzna refleksja nad naturą teorii ekonomii, ale również bardziej praktyczne zalecenia odnośnie do budowania modeli opisujących zjawiska gospodarcze. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top