PL EN
Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Szczeciński
 
 
Ekonomista 2013;(1):127–153
 
STRESZCZENIE
Celem badania była próba zmierzenia zarówno "czystej premii", jak i premii synergicznej na podstawie dwóch zestawów transakcji: wszystkich transakcji blokowych, które dotyczyły akcji reprezentujących przynajmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, oraz wybranych spośród nich takich transakcji, w przypadku których istniało uzasadnione podejrzenie transferu kontroli. Niemniej jednak analiza premii ze względu na motywy transakcji nie pozwoliła zdiagnozować żadnych prawidłowości. W badanym zbiorze wszystkich transakcji blokowych mamy do czynienia ze słabym zróżnicowaniem premii. Natomiast w odniesieniu do transakcji blokowych, w których doszło do transferu kontroli, wystąpiło zjawisko odwrotne w stosunku do zakładanego: w przypadku transakcji zawieranych z przyczyn stricte finansowych zaobserwowano wyższe premie. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205