PL EN
DYSKUSJA, POLEMIKA
Polemika do artykułu: S. Stępień, J. Polcyn, M. Borychowski, Determinanty zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-społecznego rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce („Ekonomista”, 2021, nr 1)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 
 
Data publikacji: 07-09-2022
 
 
Ekonomista 2022;(3):391-395
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top