PL EN
DYSKUSJA, POLEMIKA
Polemics with the article: S. Stępień, J. Polcyn, M. Berdychowski, Determinanty zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-społecznego rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce [Determinants of the Sustainable Economic and Social Development of Family Farms in Poland] (“Ekonomista”, 2021, no. 1)
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 
 
Publication date: 2022-09-07
 
 
Ekonomista 2022;(3):391-395
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top