PL EN
Impact of Industrial Robot Use on Exports in European Countries - an Empirical Analysis
 
Więcej
Ukryj
1
Çankırı Karatekin University, Çankırı, Turkey
 
 
Ekonomista 2020;(6):907-916
 
STRESZCZENIE
W artykule badana jest za pomocą zestawu równań ekonometrycznych zależność między wielkością eksportu a liczbą robotów przemysłowych w wybranych krajach europejskich. Wykorzystano tu dostępne dane panelowe z okresu 2006-2018 obejmujące następujące kraje: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania. Artykuł jest unikalną analizą empiryczną w tym zakresie, ponieważ literatura na ten temat jest dość uboga. Wyniki analizy pokazują, że zależność pomiędzy liczbą stosowanych robotów przemysłowych a wielkością eksportu jest dodatnia. Można więc przypuszczać, że zastosowanie robotów przemysłowych przyczynia się do wzrostu eksportu, głównie poprzez obniżkę kosztów produkcji, która zwiększa konkurencyjność międzynarodową wyrobów przemysłowych. Dlatego politycy europejscy powinni wspierać wykorzystanie robotów w przemyśle i innych działach gospodarki. W ten sposób Europa może umocnić swą pozycję w handlu światowym i sprostać silnej konkurencji ze strony Chin, Stanów Zjednoczonych i Japonii. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top