PL EN
Niewypłacalność zawodowych klubów piłki nożnej
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 15-01-2021
 
 
Ekonomista 2021;(1):142-166
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem badania było określenie ryzyka niewypłacalności i ocena współzależności pomiędzy wskaźnikami ryzyka a ich determinantami (czynnikami) klubów ekstraklasy piłki nożnej w Polsce w latach 2017–2019. Badania podzielono na dwa etapy. W pierwszym określono ryzyko niewypłacalności w znaczeniu finansowym, prawnym i rachunkowym. W drugim na podstawie przeglądu literatury i dostępnych danych zidentyfikowano determinanty ryzyka niewypłacalności zawodowych klubów piłki nożnej oraz przeprowadzono ocenę korelacji pomiędzy wskaźnikami a czynnikami ryzyka. Z przeprowadzonej analizy wynika, że kluby piłki nożnej ekstraklasy funkcjonowały w warunkach niewypłacalności, a w niektórych stan niewypłacalności miał charakter trwały. Badanie potwierdziło wnioski z przeglądu dotychczasowej literatury, iż przychody ze sprzedaży netto oraz wyniki sportowe są pozytywnie skorelowane z ryzykiem niewypłacalności. Obserwowane zależności są typowe dla większości zawodowych klubów piłki nożnej na świecie i nie budzą wątpliwości. Zastrzeżenia budzi jednak gospodarka finansowa klubów. Środki finansowe uzyskiwane z działalności finansowej są wykorzystywane przez kluby nie do rozwoju i wzrostu wartości spółki, lecz do utrzymania płynności finansowej w celu przetrwania.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top