PL EN
Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Ekonomista 2013;(4):457-474
 
STRESZCZENIE
Postępujące procesy globalizacji i międzynarodowej integracji kształtują współczesny obraz cywilizacyjnych przemian. Towarzyszą im dynamiczne zmiany zjawisk i warunków determinujących procesy budowania gospodarki - nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej. Powszechne jest przekonanie, że przełom XX i XXI w. zapoczątkował nową erę w tym procesie. Wykształca się nowe spojrzenie na światowe problemy gospodarcze, a dokonuje się to przez pryzmat innych, niekoniecznie zupełnie nowych, czynników: wiedzy i innowacji. Chociaż każdy z nich może istnieć jako samodzielny byt, to jednak dopiero ich współistnienie nadaje im wartość. Można to uogólnić do stwierdzenia, że podstawą innowacyjnego rozwoju jest umiejętność i zdolność tworzenia i/lub absorpcji wiedzy oraz jej zastosowania w praktyce. Uznanie tego za priorytet, nie tylko w sferze werbalnej, ale przede wszystkim w realnej, stanowi o istocie gospodarki opartej na wiedzy. Rozszerzenie tej koncepcji o uwarunkowania społeczno-kulturowe nadaje jej "nową wartość", którą odzwierciedla gospodarka kreatywna. Jej ideą jest funkcjonowanie w oparciu o model 3T, zgodnie z którym procesy "napędzające" gospodarkę zależą od technologii generowanej przez twórcze talenty tworzące klasę kreatywną, dla której źródłem aktywności jest tolerancja rozumiana jako otwartość i akceptacja różnorodności i odmienności. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top