PL EN
Macierzyństwo a stawki płac kobiet w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Ekonomista 2013;(6):795–811
 
STRESZCZENIE
Niska dzietność i mała aktywności kobiet na rynku pracy to zjawiska niepokojące, które uzasadniają zainteresowanie płacowym kosztem macierzyństwa w Polsce. W artykule, na podstawie danych panelowych z Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia Ludności w Polsce za lata 2005-2008, oszacowano, że koszt ten (mierzony jako utracona część potencjalnych zarobków matki) w przypadku pierwszego dziecka w rodzinie wyniósł 8% płacy brutto, a w przypadku trzeciego dziecka - 15%; opieka nad drugim dzieckiem nie powoduje dodatkowego kosztu. Koszt płacowy macierzyństwa maleje wraz ze wzrostem wieku kobiety, co pozwala przypuszczać, że istniejący podział pracy w ramach rodziny, powodujący większe angażowanie się w proces wychowawczy matek niż ojców, jest ważniejszą przyczyną niższych zarobków niż deprecjacja kapitału ludzkiego. Wyniki regresji potwierdzają istnienie dodatniej relacji między decyzją o macierzyństwie a oczekiwanym wynagrodzeniem. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205