PL EN
Koszty transakcyjne jako determinanta formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Ekonomista 2013;(2):201-219
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiane są możliwości wykorzystania teorii kosztów transakcyjnych należącej do nowej ekonomii instytucjonalnej do wyboru formy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa. Głównym celem opracowania jest identyfikacja koncepcji prezentujących zależności między kosztami transakcyjnymi a formami zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa, a także krytyczna ocena tych koncepcji. Dodatkowo chodzi o wskazanie na możliwości praktycznego wykorzystania założeń teorii kosztów transakcyjnych w procesie internacjonalizacji firmy - szczegółowym celem jest więc próba operacjonalizacji pojęcia kosztów transakcyjnych w obrocie międzynarodowym oraz wskazanie różnic w tych kosztach w zależności od działań krajowych i zagranicznych. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top