PL EN
Koncepcja międzynarodowej konkurencyjności - analiza bibliometryczna
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Gdańska
 
 
Ekonomista 2017;(5):544-568
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest prezentacja wyników metanalizy prac naukowych z zakresu międzynarodowej konkurencyjności na podstawie danych bibliometrycznych literatury opublikowanej w ciągu ostatnich 70 lat i zarejestrowanej w bazach Web of Science, Scopus, Google Scholar oraz Econlit, przy użyciu programów HistCite, Vosviewer i Pajek. Autorka wykorzystała trzy metody bibliometryczne, tj. analizę sieci cytowań, metodę kluczowych ścieżek oraz metodę współwystępowania słów, dla zbadania ewolucji koncepcji międzynarodowej konkurencyjności w literaturze ekonomicznej. Podjęta została próba zidentyfikowania kluczowych publikacji, najważniejszych autorów oraz głównych tematów badawczych w zakresie koncepcji międzynarodowej konkurencyjności. Przeprowadzone analizy pozwoliły stwierdzić, iż koncepcja międzynarodowej konkurencyjności wywodzi się z modeli konkurencji niedoskonałej, a prace Krugmana miały kluczowe znaczenie dla rozwoju i rozpowszechniania tego pojęcia. Dyfuzja wiedzy wokół analizowanej koncepcji odbywała się ona na styku teorii handlu międzynarodowego, teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego, dorobku nowej geografii ekonomicznej oraz teorii lokalizacji. Główne obszary badawcze w literaturze odnoszącej się do międzynarodowej konkurencyjności to: wpływ regulacji z zakresu polityki ochrony środowiska, relacji cenowo-kosztowych, lokalizacji, kapitału ludzkiego oraz jakości instytucji na wzrost międzynarodowej konkurencyjności. W ostatniej dekadzie znacznie wzrosło znaczenie analiz dotyczących wpływu kapitału ludzkiego, innowacji i otoczenia instytucjonalnego na podniesienie międzynarodowej konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top