PL EN
Klimat inwestycyjny a wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Ekonomista 2014;(5):685-706
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest określenie wpływu różnic w stopach opodatkowania przedsiębiorstw pomiędzy krajami na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w krajach Unii Europejskiej w zależności od klimatu inwestycyjnego charakteryzującego kraj goszczący. Oczekuje się, iż wrażliwość BIZ na różnice w stopach opodatkowania przedsiębiorstw wzrasta wraz z poprawą klimatu inwestycyjnego w danym kraju. Badanie przeprowadzono przy użyciu rozszerzonej postaci modelu grawitacyjnego, przy wykorzystaniu próby obejmującej wszystkie kraje tworzące obecnie UE-27 w latach 1998-2011. Wyniki analizy wskazują, iż wpływ różnic w opodatkowaniu przedsiębiorstw na wielkość dopływu BIZ przybiera na sile wraz ze wzrostem wartości (poprawą) wielkości reprezentujących składniki klimatu inwestycyjnego. Jednakże dopiero po osiągnięciu przez te wskaźniki pewnego poziomu obniżenie stopy opodatkowania w kraju goszczącym w stosunku do kraju inwestora oddziałuje, w sposób statystycznie istotny, ujemnie na BIZ. Oznacza to, że obniżanie stóp podatkowych może okazać się bezskuteczne w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sytuacji, gdy w danym kraju klimat inwestycyjny jest niezadowalający. Jest to wniosek, który może mieć znaczenie dla polityki gospodarczej. Zgodnie z nim, kraje o niekorzystnym klimacie inwestycyjnym powinny skupić uwagę raczej na jego poprawie, aniżeli na bezowocnym w tym przypadku obniżaniu stóp podatkowych, jako rekompensacie za inne, mniej korzystne warunki inwestycyjne. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top