PL EN
Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich - przegląd wyników badań
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Ekonomista 2014;(5):663-684
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych determinant efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) jako zaawansowanej formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Autorzy dokonują przeglądu wyników dotychczasowych badań poświęconych wynikom zagranicznych filii, wyróżniając cztery grupy czynników określających ich efektywność: formy ZIB, uwarunkowania zasobowe, cechy krajów goszczących oraz strategia przedsiębiorstwa macierzystego. Analiza wyników dotychczasowych badań wskazuje, iż poszczególne determinanty w różnym stopniu i w różnym kierunku wpływają na różne wymiary efektywności ZIB, takie jak rentowność, ogólna ocena wyników, zdolność przetrwania zagranicznej filii, wzrost sprzedaży, wydajność, udział w rynku i eksport. Mimo częstych analiz takich determinant efektywności jak forma ZIB, wielkość przedsiębiorstwa, doświadczenie w kraju goszczącym czy wielkość i wiek filii, ich wpływ na konkretne wymiary efektywności jest różnie oceniany w poszczególnych badaniach. W dalszych badaniach nad efektywnością ZIB należałoby dążyć do połączonej oceny efektywności zagranicznych filii i przedsiębiorstwa macierzystego, a w szczególności do wydobycia wpływu BIZ na efektywność przedsiębiorstwa macierzystego. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top