PL EN
Import of Goods and Services as a Stimulus for a Better National Innovation Performance in EU Member States
 
Więcej
Ukryj
1
Kaunas University of Technology, Lithuania
 
 
Ekonomista 2019;(5):572-589
 
STRESZCZENIE
W ostatnich czasach wyraźnie wzrosło zainteresowanie potencjałem innowacyjnym gospodarek. Toczy się intensywna dyskusja nad tym, czy potencjał innowacyjny określonego kraju jest określony jedynie przez czynniki lokalne, czy też kształtuje się pod wpływem pozycji zajmowanej w globalnej sieci biznesowej i międzynarodowej współpracy gospodarczej. Poza tym brakuje badań uwzględniających innowacje pozatechniczne - pomimo ich dużego znaczenia. Artykuł próbuje wypełnić tę lukę istniejącą w badaniach empirycznych, skupiając uwagę na roli importu dóbr i usług jako czynnika określającego potencjał innowacyjny poszczególnych krajów, z uwzględnieniem innowacji pozatechnicznych. Badanie obejmujące 28 państw członkowskich Unii Europejskiej w okresie 2007-2017 pokazuje, że międzynarodowa transmisja wiedzy poprzez import ma pozytywny wpływ na liczbę zgłaszanych do opatentowania lub zarejestrowania wynalazków, projektów i znaków towarowych oraz na eksport produktów o wysokim poziomie technologicznym. Te ustalenia pozwalają lepiej zrozumieć rolę handlu międzynarodowego w stymulowaniu zdolności innowacyjnej gospodarek. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top