PL EN
Endogeniczna podaż pieniądza w warunkach finansjalizacji : perspektywa ekonomii heterodoksyjnej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Szczeciński
 
 
Ekonomista 2019;(4):399-413
 
STRESZCZENIE
Ekonomia heterodoksyjna interpretuje zjawiska endogeniczności podaży pieniądza oraz finansjalizacji, jak również związek przyczynowo-skutkowy zachodzący między nimi inaczej niż ekonomia głównego nurtu. Endogeniczność postrzega się tu jako trwałą i niezmienną cechę pieniądza, stanowiącą równocześnie determinantę finansjalizacji. Ta z kolei jest uznawana za przejściową i odwracalną aberrację, rodzącą jednak poważne zagrożenia dla stabilności gospodarek. Kwestie te zostały przeanalizowane przez pryzmat makroekonomicznej teorii obiegu pieniężnego, która stawia w centrum swojego zainteresowania zagadnienia pieniężne, głosząc przy tym tzw. endogeniczność naturalną. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top