PL EN
Endogeniczna podaż pieniądza w warunkach finansjalizacji : perspektywa ekonomii heterodoksyjnej
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Szczeciński
 
 
Ekonomista 2019;(4):399–413
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205