PL EN
Efekt fiskalny uszczelniania systemu podatkowego w Polsce: próba oszacowania w zakresie podatku CIT
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 15-01-2021
 
 
Ekonomista 2021;(1):25-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W artykule podjęto próbę oszacowania efektu fiskalnego działań uszczelniających w zakresie podatku CIT, prowadzonych w Polsce w latach 2014–2018, tj. ich wpływu na rozmiar luki podatkowej i na dochody podatkowe. W tym celu zaproponowano ekonometryczną metodę kwantyfikacji zmian luki CIT oraz ich dekompozycji na część o charakterze cyklicznym i strukturalnym. Otrzymane wyniki wskazują, że na skutek działania czynników strukturalnych (tj. innych niż koniunkturalne) luka CIT w Polsce zmniejszyła się w latach 2016–2018 łącznie o ok. 6 mld zł, co stanowiło ponad 40% wzrostu dochodów podatkowych z tytułu CIT. W związku z niewielkim znaczeniem innych czynników, które mogły odpowiadać za strukturalne zmiany luki CIT, efekt ten z dużym prawdopodobieństwem można przypisać uszczelnieniu systemu podatkowego.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top