PL EN
Determinanty wsparcia finansowego starych rodziców pozostałych w kraju na przykładzie imigrantów w RFN
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
2
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
 
Ekonomista 2018;(6):719-741
 
STRESZCZENIE
Celem badania było określenie czynników, które wpływają na decyzję o udzielaniu pomocy finansowej przez imigrantów swoim starym rodzicom pozostałym w kraju pochodzenia. Na podstawie danych ankietowych z Niemiec (baza German Socio-Economic Panel), emigracji zarobkowej najważniejszych krajów docelowych, autorzy porównują skłonność do pomagania rodzicom okazywaną przez różne grupy imigrantów. Najwyższa skłonność do wspierania starych rodziców występuje u pierworodnych córek, niezależnie od narodowości. Imigranci z Rumunii oraz z Kazachstanu i Rosji wykazują najwyższą skłonność do wspierania finansowego swoich rodziców, natomiast w przypadku imigrantów z innych krajów UE-15 widać istotną statystycznie niechęć do takiego wsparcia; w przypadku Polaków efekt ten nie jest statystycznie istotny. Pośród grup religijnych najwyższą skłonność do wspierania rodziców wykazują prawosławni imigranci, natomiast negatywny i statystycznie istotny efekt występuje w przypadku protestantów. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top