PL EN
Dekompozycja oddziaływania wydatków rządowych na PKB w Polsce
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Ekonomista 2019;(3):273–290
 
STRESZCZENIE
Za pomocą strukturalnego modelu wektorowej autoregresji SVAR porównano skuteczność różnych kategorii wydatków rządowych w stymulowaniu koniunktury w gospodarce polskiej. Analiza empiryczna została wykonana na danych kwartalnych z okresu 2002-2017. Wyniki badania empirycznego pokazują, że zgodnie z przesłankami teoretycznymi spośród analizowanych kategorii budżetowych najsilniej i najtrwalej na kształtowanie się PKB w Polsce oddziałuje wzrost inwestycyjnych wydatków rządowych. Natomiast żadna z analizowanych kategorii wydatków bieżących nie oddziałuje w statystycznie istotny sposób na kształtowanie się koniunktury w gospodarce polskiej. Nie stwierdzono też znaczących różnic w efektywności poszczególnych kategorii wydatków bieżących państwa z punktu widzenia ich wpływu na dynamikę PKB. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205