PL EN
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle Polski: struktura działowa i przestrzenna
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Ekonomista 2014;(5):733-759
 
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest analiza struktury rodzajowej oraz przestrzennej napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do przemysłu w Polsce oraz próba określenia stopnia internacjonalizacji tej sfery gospodarki. Zagadnienia te są istotne nie tylko z poznawczego punktu widzenia, ale także mogą wskazywać na określone implikacje dla gospodarki, a w szczególności dla polityki gospodarczej kraju. W pierwszym kroku przeprowadzonego badania dokonano analizy napływu kapitału zagranicznego do Polski w ujęciu dynamicznym, w skali całego kraju oraz w porównaniu do sytuacji globalnej. Następnie scharakteryzowano strukturę inwestycji zagranicznych w różnych działach przemysłu, biorąc pod uwagę: wielkość zainwestowanego kapitału, liczbę spółek z kapitałem zagranicznym oraz wielkość zatrudnienia. W dalszej części artykułu ukazano strukturę przestrzenną napływu kapitału zagranicznego do przemysłu w Polsce w dwóch aspektach: kierunków inwestowania w skali regionalnej oraz krajów pochodzenia inwestorów zagranicznych. Na podstawie zaobserwowanych tendencji i prawidłowości dokonano oceny roli zagranicznych inwestycji bezpośrednich w polskim przemyśle. Podsumowanie analizy przedstawiono w postaci konstrukcji tzw. profilu internacjonalizacji. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top