PL EN
Zmiany w stratyfikacji społecznej w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 
 
Ekonomista 2020;(2):286-305
 
STRESZCZENIE
Najczęściej stosowanymi wskaźnikami otwartości struktury społecznej są wzory ruchliwości międzypokoleniowej oraz zawierania małżeństw. Słabsza zależność między pozycjami społecznymi rodziców i ich dzieci oraz między pozycją klasową małżonków świadczy o większej otwartości struktury społecznej. Stratyfikacja społeczna jest również pochodną zasad rekrutacji do pozycji zawodowych i zasad wynagradzania. Opierając się na danych z badań ankietowych, autor bada zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce w latach 1982-2019. Wyniki wskazują, że stratyfikacja klasowa społeczeństwa nie zanika i jest trwałym wyznacznikiem nierówności społecznych. Wzory mobilności międzypokoleniowej i homogamii małżeńskiej są dość stabilne w czasie, chociaż wyłaniają się także nowe zjawiska, związane ze zmianami wzorców konsumpcji, stylu życia i ewolucją systemu demokratycznego. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top