PL EN
Wpływ wykształcenia na rozkład zarobków w Polsce w latach 1988-2013
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 
 
Ekonomista 2018;(1):7-24
 
STRESZCZENIE
Zależność między poziomem wykształcenia i wysokością zarobków jest ważną cechą stratyfikacji społecznej. Opierając się na danych z ankietowych badań rynku pracy, autor analizuje ewolucję tej zależności w Polsce w okresie 1988-2013 dla różnych kategorii pracowniczych i różnych poziomów wykształcenia (z uwzględnieniem pewnych dodatkowych zmiennych kontrolnych). Wyniki analizy pokazują, że pomimo pewnych fluktuacji zależność między poziomem wykształcenia a zarobkami jest nadal dość silna, a premia płacowa z tytułu wykształcenia pozostaje znaczna. Oznacza to, że rozkład dochodów i stratyfikacja społeczna rozwijają się zgodnie z zasadami funkcjonowania gospodarki rynkowej. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top