PL EN
Wolność gospodarcza i demokracja a wzrost gospodarczy krajów transformujących się
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Ekonomista 2014;(3):367-395
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza zależności między wolnością polityczną (demokracją) i gospodarczą a wzrostem gospodarczym w krajach transformujących się. Artykuł składa się z następujących części: 1) przegląd wyników badań dotyczących zależności między wolnością polityczną i gospodarczą a wzrostem gospodarczym w krajach rozwiniętych i transformujących się; 2) charakterystyka demokracji i wolności gospodarczej w 25 krajach transformujących się w okresie 1990-2011; 3) analiza ekonometryczna z wykorzystaniem testu przyczynowości Grangera i wnioski. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w krajach transformujących się demokracja i wzrost gospodarczy nie były konkurencyjnymi celami rozwoju. Wolność gospodarcza pozytywnie wpływała na tempo wzrostu gospodarczego. Zwiększanie wolności politycznej szło zwykle w parze ze zwiększaniem wolności gospodarczej. Kraje o dużym zakresie wolności politycznej oferują szeroką wolność gospodarczą i odwrotnie: w krajach o represyjnym systemie politycznym wolność gospodarcza jest niska. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top