PL EN
Wiedza i innowacje jako współczesne czynniki wzrostu gospodarczego
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Ekonomista 2013;(4):521-532
 
STRESZCZENIE
Problematyka wzrostu gospodarczego stanowi jedno z ważniejszych zagadnień badawczych podejmowanych w ramach nauk ekonomicznych - w zasadzie od początków istnienia ekonomii jako nauki. Przez wiele lat najważniejszymi czynnikami determinującymi ten proces była praca i ziemia, a ich dostatek przesądzał o "bogactwie narodów". Jednak gospodarka oparta na surowcach czy pracy fizycznej traci na znaczeniu, chociaż takie modele funkcjonują jeszcze w wielu krajach na świecie. Współczesne zjawiska i trendy społeczno-gospodarcze zmuszają do przewartościowań i skierowania uwagi na "miękkie" czynniki, takie jak informacje, wiedza, doświadczenie, kreatywność, i na to, co je spaja - na innowacje będące produktem twórczego wysiłku. Obecnie muszą być one postrzegane w kategoriach konieczności i nieuchronności. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top