PL EN
Światowy kryzys gospodarczy a handel międzynarodowy
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
2
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Ekonomista 2012;(4):427-448
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza znaczenia i wpływu kryzysu gospodarczego w 2009 r. na makroekonomiczne czynniki determinujące rozwój wymiany handlowej na świecie. (...) W punkcie pierwszym przedstawiona jest teoretyczna analiza podstaw pozwalających na stosowanie modeli grawitacji w badaniu determinant handlu. W punkcie drugim zostały omówione opisane w literaturze badania wpływu kryzysów gospodarczych na handel międzynarodowy wykorzystujące modele grawitacji. W kolejnym punkcie opisano stosowane metody badań, w tym metodę zastosowaną w tym artykule, opartą na estymatorze Hausmana-Taylora. Punkt czwarty zawiera opis stosowanego w badaniu równania i wprowadzonych doń zmiennych. Punkt piąty zawiera wyniki empiryczne i ich interpretację. Artykuł kończy podsumowanie najważniejszych wniosków. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top