PL EN
Strengthening the Knowledge Base for Innovation in the European Union, pod redakcją naukową Marzenny Anny Weresy, Wydawnicwo Naukowe PWN, Warszawa 2018
 
Więcej
Ukryj
 
Ekonomista 2020;(3):490-494
 
STRESZCZENIE
Niewątpliwą wartością dodaną monografii jest jej źródłowy charakter, który wynika z faktu, że to sami autorzy projektu badawczego opisują jego wyniki. Dla czytelnika polskiego to dobre wprowadzenie w świat działalności badawczo-rozwojowej europejskich instytutów badawczych (JRC), projektów i ich wyników. Dla czytelnika z krajów z czołówki innowacyjnej i dla władz Unii Europejskiej to okazja, aby uwzględnić punkt widzenia ekspertów z kraju znajdującego się na przejściowym etapie rozwoju gospodarki od fazy przemysłowej do innowacyjnej. Dla czytelnika z krajów, które tak jak Polska weszły do Unii Europejskiej w 2004 roku, lektura książki to okazja do zapoznania się z perspektywą kraju pokonującego zbliżone bariery w odmiennych warunkach systemowych. Bardzo ciekawa może być też dla zainteresowanych poruszaną problematyką z krajów spoza Unii Europejskiej zaangażowanych w liczne wspólne przedsięwzięcia. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top