PL EN
Richard H. Thaler - Nobel z ekonomii - 2017 r. : ekonomia z życia wzięta
 
Więcej
Ukryj
1
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 
 
Ekonomista 2018;(2):239-252
 
STRESZCZENIE
Argumenty i kontrowersje dotyczące wyróżnienia Thalera nagrodą im. Alfreda Nobla są obecnie szeroko dyskutowane. W niniejszym opracowaniu charakteryzowane są argumenty przyjęte przez Komitet Noblowski, a także argumenty i kontrowersje dotyczące znaczenia ekonomii behawioralnej jako odrębnego nurtu w teorii ekonomii. Charakterystyki te poprzedzone są podstawowymi danymi na temat dotychczas przyznanych 79 nagród im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Zarazem przedstawione są główne cechy i elementy dorobku ekonomii behawioralnej, rozpatrywane przede wszystkim w kontekście ekonomii neoklasycznej, jako dominującego dotychczas nurtu w teorii ekonomii. Głównym celem stawianym w tym opracowaniu jest charakterystyka wkładu Richarda Thalera w rozwój ekonomii behawioralnej oraz podkreślenie praktycznej użyteczności tego nurtu badawczego. Podstawą przedstawionych tu analiz były studia literatury przedmiotu, w tym przede wszystkim publikacje Richarda Thalera (vide "Bibliografia"). (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top