PL EN
Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego - od ujęcia statycznego do ujęcia dynamicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Fachhochschule für Wirtschaft und Technik, Vechta/Diepholz/Oldenburg
 
2
Uniwersytet w Białymstoku
 
3
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
 
Ekonomista 2016;(6):799–822
 
STRESZCZENIE
W przedłożonym artykule podjęto próbę reintegracji myślenia historycznego w teorii ekonomii. W pierwszej części artykułu autorzy analizują postępujący od ponad stu lat proces oddzielania się głównego nurtu neoklasycznej teorii od myślenia w kategoriach historycznych. Intencją autorów w drugiej części jest opracowanie podejścia badawczego stwarzającego, poprzez badanie dryfu ładu gospodarczego w długim okresie, szansę na uzyskanie postępu na drodze włączenia historii do teorii ekonomii. Badania tego rodzaju implikowałyby powrót myślenia w kategoriach historycznych do ekonomii i do odwiecznej, ale często zapominanej prawdy, iż historia może być jednak "nauczycielką życia". (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205