PL EN
Rekomendacje inwestycyjne a realia gospodarcze - nadmierny optymizmu wśród analityków giełdowych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Ekonomista 2015;(6):910-920
 
STRESZCZENIE
Autorzy twierdzą, że wiele raportów analitycznych publikowanych przez domy maklerskie, oceniających kursy akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, daje zbyt optymistyczne oceny przewidywanych zmian ich notowań, nie w pełni uzasadnione analizą zmiennych fundamentalnych odzwierciedlających rzeczywistą sytuację tych przedsiębiorstw i ich pozycję rynkową oraz ogólną sytuację gospodarczą. Niezależnie od subiektywizmu tych ocen i ogólnej tendencji do nadmiernego optymizmu, występuje także efekt zakotwiczenia polegający na tym, że wielu analityków giełdowych stara się dostosować swoje oceny do ocen zawartych w już opublikowanych raportach innych renomowanych domów maklerskich. Takie zachowania, wpływające na oceny i prognozy kursów sporządzane przez analityków giełdowych, a zwłaszcza ich nadmierny optymizm, ograniczają wartość informacyjną podawanych przez nich rekomendacji inwestycyjnych. Powyższe wnioski zostały poparte wynikami analizy raportów giełdowych opublikowanych w okresie od 2009 r. do 2012 r., a dotyczących kursów akcji 20 największych spółek notowanych na GPW. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top