PL EN
Polaryzacja ekonomiczna w Hiszpanii w latach 1955-2013
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Ekonomista 2015;(1):109-128
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zbadanie procesu polaryzacji ekonomicznej w Hiszpanii w latach 1955- 2013. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza część (pkt. 1 i 2) ma charakter metodologiczny. Wyjaśnione są tu różnice pomiędzy miarami polaryzacji a miarami nierówności oraz metodologia wybranych miar polaryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem miary zaproponowanej przez J. Esteban i D. Ray. W drugiej części (pkt 3) artykułu zbadano polaryzację ekonomiczną pomiędzy autonomicznymi regionami Hiszpanii w latach 1955-2013. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w Hiszpanii w analizowanym okresie utrzymywała się tendencja do redukcji poziomu polaryzacji ekonomicznej i tym samym poszerzania się klasy średniej. Tendencja ta została zahamowana jednak w wyniku światowego kryzysu zapoczątkowanego w 2007 r. Wówczas poziom polaryzacji ekonomicznej w Hiszpanii zaczął wzrastać. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top