PL EN
Modelowanie zachowań strategicznych w gospodarce: Jean Tirole - Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2014 r.
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 
 
Ekonomista 2015;(1):129-143
 
STRESZCZENIE
W artykule autor próbuje pokazać wkład Jeana Tirole'a do współczesnej teorii ekonomii. Koncentruje się na wkładzie laureata Nagrody Nobla do teorii: przedsiębiorstwa, regulacji, struktur rynkowych i konkurencji, internetu, rynków finansowych i polityki makroekonomicznej. Szczególną uwagę poświęca liberalnej koncepcji regulacji rynków w ujęciu J.J. Laffonta i J. Tirole'a. Autor stara się wykazać, że jakkolwiek rozważania teoretyczne J. Tirole'a mają bardzo elegancki, modelowy charakter, to jednakże wzmacniają istotnie ekonomię głównego nurtu i liberalne koncepcje polityki gospodarczej. Autor zwraca również uwagę na niewykorzystane możliwości polskiej myśli ekonomicznej, która przed J. Tirolem i J.J. Laffontem podejmowała ciekawie te same lub podobne wątki. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top