PL EN
Podstawy teoretyczne i metodologiczne nowego pragmatyzmu
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
 
Ekonomista 2015;(2):263-270
 
STRESZCZENIE
W artykule Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości prof. G.W. Kołodko stwierdza, że "dobra ekonomia to nie tylko opis świata, to także instrument jego zmiany na lepsze" ("Ekonomista" 2014, nr 2, s. 178). Teza ta jest banalnie prawdziwa, jeżeli przez opis świata będziemy rozumieć prawa i teorie ekonomiczne dobrze potwierdzone przez praktykę. Powstaje w związku z tym pytanie: Jakie podstawy teoretyczne ma nowy pragmatyzm zaproponowany przez autora? Ponadto zależność między teorią pozytywną i normatywną nie jest tak prosta, jak to zakłada autor, ponieważ z opisu świata nie można logicznie wyprowadzić zaleceń, rekomendacji dla praktyki gospodarczej. Ważne są zatem również aspekty metodologiczne, przyjęte implicite w koncepcji nowego pragmatyzmu, czyli precyzyjne odróżnienie praw ekonomicznych, teorii od norm, które są instrumentem zmiany na lepsze. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top