PL EN
Determinanty oczekiwanych wynagrodzeń studentów kierunków ekonomicznych na przykładzie wybranych uczelni warszawskich
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Ekonomista 2015;(2):243-262
 
STRESZCZENIE
Każda osoba w pewnym momencie jest zmuszona do podjęcia decyzji o kontynuacji edukacji lub wejściu na rynek pracy. Decyzja dotycząca kontynuacji nauki jest powiązana ze zwiększeniem szans na zatrudnienie i oczekiwaniem wyższych zarobków. Jednak w rzeczywistości empiryczna wiedza na temat czynników wpływających na oczekiwane zarobki jest nikła. Przedstawione w artykule badanie opiera się na ankiecie przeprowadzonej wśród studentów wydziałów ekonomicznych czterech warszawskich uczelni. W badaniu, w którym wzięło udział 500 osób, skupiono uwagę na czynnikach wpływających na oczekiwane zarobki oraz różnicach wynagrodzeń pomiędzy płciami i uczelniami. Uzyskane wyniki wskazują na niższe oczekiwane zarobki kobiet oraz pozytywny wpływ doświadczenia zawodowego oraz znajomości języków obcych. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top