PL EN
Podatek od towarów i usług i jego ściągalność w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Ekonomista 2018;(5):595–617
 
STRESZCZENIE
Podatek od towarów i usług (VAT) jest największym źródłem wpływów podatkowych w Polsce, mimo że znaczna część należności z tego tytułu nie trafia do budżetu państwa. Artykuł ma charakter informacyjny i traktuje o wydajności fiskalnej podatku VAT, o luce istniejącej w ściąganiu tego podatku oraz o działaniach podejmowanych w celu uszczelnienia tej części systemu podatkowego. Autorka przedstawia szereg danych statystycznych z okresu 2000-2017 ilustrujących wpływy z podatku VAT na tle łącznych dochodów budżetu państwa i dochodów podatkowych, wielkość i strukturę zaległości w tym podatku oraz lukę w VAT z działalności niezarejestrowanej, a także omawia kroki podejmowane przez władze państwowe w celu poprawy ściągalności podatku VAT. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205