PL EN
Fiscal Demography : Age-related Redistribution of Consumption Taxation
 
 
Więcej
Ukryj
1
University of Economics in Katowice, Poland
 
 
Ekonomista 2018;(5):578–593
 
STRESZCZENIE
Uwzględniając fiskalne znaczenie opodatkowania konsumpcji oraz rosnące znaczenie wydatków konsumpcyjnych w starzejącym się społeczeństwie, artykuł podejmuje próbę określenia warunków redystrybucyjnej neutralności opodatkowania konsumpcji w przypadkach, kiedy dobra różnią się strukturą podziału obciążeń fiskalnych między producenta i konsumenta. Zróżnicowanie stopnia incydencji, czyli zdolności przerzucenia podatku na konsumenta, wymaga uwzględnienia nie tylko cenowej elastyczności popytu, lecz także przypadków, kiedy zachowania rynkowe różnią się w zależności od wieku konsumenta. Problem neutralności redystrybucyjnej podatków konsumpcyjnych jest ważny ze względu na różnice w strukturze konsumpcji zależne od wieku konsumentów. Celem artykułu jest budowa prostego modelu neutralności redystrybucyjnej opodatkowania dóbr charakteryzujących się znacznym zróżnicowaniem elastyczności popytu ze względu na wiek konsumentów. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205