PL EN
Nierówności ekonomiczne a rozwój gospodarczy i dobrobyt społeczny
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 
 
Ekonomista 2016;(2):161-179
 
STRESZCZENIE
Artykuł jest głosem w dyskusji na temat wpływu nierówności ekonomicznych na rozwój gospodarczy i dobrobyt społeczny. Rosnące nierówności w podziale dochodów i majątków osiągnęły bowiem w wielu krajach, w tym należących do najbardziej rozwiniętych, poziom trudny do wyjaśnienia za pomocą tradycyjnych koncepcji ekonomii, jak również do zaakceptowania z aksjologicznego punktu widzenia. Autor uważa, że neutralne stanowisko głównego nurtu ekonomii w kwestii nierówności podziału budzi coraz większe wątpliwości zarówno na gruncie ekonomii normatywnej, jak i ekonomii pozytywnej (deskryptywnej). Z normatywnego punktu widzenia, kwestia nierówności staje się jedną z płaszczyzn szerszego sporu o postawy i zachowania ekonomiczne ludzi; brak umiaru, odpowiedzialności i nieprzestrzeganie norm etycznych w pogoni za pieniądzem i bogactwem destabilizuje gospodarkę, co potwierdzają analizy przyczyn niedawnego globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego. Na płaszczyźnie deskryptywnej i eksplikacyjnej, analiza wyników badań empirycznych wskazuje na zagrożenia dla wzrostu gospodarczego, dobrobytu społecznego oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju, jakie niesie ze sobą postępujący proces polaryzacji i koncentracji dochodów i bogactwa. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top