PL EN

Editorial Board

 
Editor-in-Chief
prof. dr hab. Marian Gorynia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Deputy Editors
dr hab. Krzysztof Bartosik, prof. INE PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
prof. dr hab. Łukasz Hardt, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Warszawski

Editorial Secretary
dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. UEK, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Statistical Editor
dr Marcin Pietrzak, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Members
dr Piotr Denderski, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Leicester University
dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Jacek Lewkowicz, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Tomasz Łyziak, prof. INE PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Adam Noga, Akademia Leona Koźmińskiego
dr hab. Marcin Piątkowski, prof. ALK, The World Bank
dr hab. Artur Walasik, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top