PL EN

Editorial Advisory Board

 
Chairman
prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Members
prof. dr hab. Marek Belka, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Sławomir Bukowski, Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Puławskiego
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Uniwersytet w Białymstoku
prof. Paul H. Dembinski, Université de Fribourg
prof. Harold James, Princeton University
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Marek Kośny, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Witold Orłowski, Grupa Uczelni Vistula
prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Konrad Raczkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. Maros Servatka, Macquarie Business School, Sydney
prof. Jacques Silber, Bar-Ilan University
prof. dr hab. Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. Tomasz Strzałecki, Harvard University
prof. dr hab. Andrzej Szablewski, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
prof. Jan Toporowski, University of London
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top